یادم نره

امشبو یادم نمیره. ساعت 12 شب در اوج تدارکات واسه مهمونی تولد آوین , تولدی که بنا به دستور والده ماجده به هیچکس اعلام نکردم تولده و گفتم مهمونی آوینه! تولدی که قرار بود یه مشت غذای فانتزی توش سرو بشه و بازهم بنا به دستور والده ماجده "بدون پلو نمیشه" قرار شد پلو هم باشه.

اما والده ماجده همونطور که یه روزی یه خداپدربیامرزی بهم گفت با هر قدم عقب رفتن من یه قدم جلو میومد و تیز کرده بود تا منو به حال الان بندازه.

دستور جوجه کباب که رسید مقاومت کردم. کل نظم مهمونی رو بهم میریزه و تازه از هرکی هم پرسیدم وتو کرد ( کسانی که واسه من مهم بودند ). و خوب کفر گفتم!

چیزی نمونده بود کتک بخورم! اگر آثار کتکی که شب عمل بابا خوردم هنوز تو ذهنش نبود که خورده بودم اما همینکه مشتهاشو گره کرد رفتم تو سینه اش و گفتم بزن خیلی مردی بزن و اینجوری شد که از فرط استیصال مشتها رو تو سر خودش زد.

خاک بر سر مردی که مردونگیش در برابر یک غرغر والده ماجده اینقدر باشد و اینطور مستاصل شود که هرچه لایق والده باشد را به این و آن حواله دهد.

به سنگر آخرم زنگ زدم و همه چیز رو گفتم که با دهان باز گوش کرد و گفت بالفرض که والده ماجده هم غر زده باشد خوب می شود جواب منطقی داد! قسم خوردم که دیگر هیچ کدام از اقوامش رنگ مرا بعد مهمانی نبینند و او هم گفت الان وقت تصمیم گیری نیست. مثل همیشه!

بغضم که ترکید گوشی رو قطع کردم و تا تونستم کله ام را در بالش فرو کردم و داد زدم که فایده نداشت. بغض داشت خفه ام می کرد. من به اندازه او بیرحم نبودم که بگذارم گل کوچکم با صدای فریادم از خواب بپرد, به حمام پناه بردم ولی هنوز هم ارام نشده ام.

به سنگر آخر اس زدم : دلم مامانمو میخواد. دلم یکی رو میخواد که باهاش درد دل کنم . دلم یه مرد تو زندگیم میخواد. دلم پناه و حامی میخواد. امیدوارم اونی که نباید اس رو نخونه.

بجز اینجا جایی امن برای درد دل پیدا نکردم. امیدوارم بتونم این صفحه رو رمز دار کنم والا باید پاکش کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید