اون پست تنویر افکار عمومی رو یادتونه؟ خوب این پست رو با همون توضیح فقط محض پز دادن میذارم!!! نیشخند

سه هفته اخیر رو تمام وقتهای بیکاریم ( روزی حداکثر یه ربع تا نیم ساعت پای سریال حریم سلطان ) رو اینو بافتم. متاسفانه نوع بافتش رو بلد نیستم توضیح بدم. یعنی به جای اینکه قلاب رو از روی کار فرو کنم و از زیر نخ رو بگیرم و در بیارم قلاب رو از یه ور پایه بلند زیری میبردم داخل و از طرف دیگرش در می آوردم و بعد نخ رو می گرفتم. یه جورایی نخ رو دور گردن پایه بلند قبلی می انداختم. اینجوری بافت قلاب بافی تون دونه زیر و رو داره.

حالا بعد از زنجیره ابتدایی یه حلقه میزنیم و به تعداد زوج تو حلقه اولیه پایه بلند میزنیم. از رج دوم دوتا رو و دوتا زیر می بافیم و ادامه می دهیم تا نهایت. برای دایره وسط اول هر گروه رو یا زیر یه دونه اضافه می کنیم و برای استوانه دورش اینو اضافه نمی کنیم.

وقتی بافت تموم شد قسمت نارنجی رو رویش با پایه کوتاه اضافه می کنیم.

فهمیدین؟ .......... خوب منکه گفتم بلد نیستم توضیح بدم نیشخندخنده