سلام

دوستان قدیمی تقریبا متوجه شدند که من بطور روتین شنبه ها آپ می کنم.

امروز هم علیرغم مشغله زیاد یه کار براتون آماده کرده بودم که پرشین بلاگ زد تو ذوقم! هیچ عکسی رو آپ نمی کنه! پست جدید منم قرار بود اموزش تصویری یه تزیین جالب باشه که متاسفانه موکول شد به فردا.

اگر فردا اینترنت یاری کنه من هم از خجالتتون در میام.

دوستتون دارم.