چندباری دوستان لطف کرده و از کم کار شدن و کم پیدا بودن من شکایت کرده اند و من هم در کامنتها توضیح دادم که مشغول مطالعه و درس خوندن هستم.

از اونجایی که انجام یک کار به تنهایی از من برنمیاد بین درس خوندنم هنوز هم شیطنتهایی دارم . برای رفع خستگی کاغذ مارکری با اوریگامی ساختم تا صفحات کتاب رو با اون علامت بزنم عینک

در تجربه بامزه من شریک بشوید.


روش اول : 

 

 

روش دوم :