این پست صرفا جهت رو کم کنی مهندس بنفشه می باشد و ارزش دیگری ندارد.نیشخند

توضیح : ته دیگ نون با کمک قیچی!!!!


اگر نچسب قابلمه تون یک کم خش داره و ته دیگ هاتون درست در نمیاد اول یه کم روغن ته قابلمه بریزید یک مشت کنجد بپاشید و بعد سیب زمینی را رویش بچینید. هم بسیار خوشمزه میشه و هم براحتی کنده میشه:

یک قاشق زعفران دم کرده در نصف استکان اب حل کنید و روی سیب زمینی ها قبل از ریختن برنج بدهید.

همه از رنگ و روی ته دیگ شما شگفت زده می شوند !