داشتم میرفتم خونه تا عصر بیام و کلاه و شال آرش رو بذارم که یک کامنت غربتی تحریکم کرد این دوتا عکسو قبل از رفتن آپلود کنم نیشخند

توضیحات بیشتر انشالله در شیفت عصر مطب چشمک


طرز بافت:

بافت این شال رو که دیگه توضیح نمیدم چون از این ساده تر نمیشه! تعداد دانه های من 36 تا بود و کشباف دوتایی بافتم یعنی دوتا رو و دوتا زیر.

کلاه : دور سر پسر دلبندتون رو در نظر بگیرید . دور سر آرش 56 سانتی متره. من با این کاموا که نسبتا ضخیم بود 74 تا سر انداختم. رج اول را مطابق دسته بندی زیر ببافید. 

 

رج دوم را طبق همان بافت ادامه دهید و فقط در ستونهایی که زرد رنگ است یکبار پیچ بیندازید. (انشالله پیچ بلدید چون واقعا توضیح دادنش در اینجا برایم سخت است).

رج سوم تا هفتم را ساده ببافید ( دانه های زیر را زیر و رو را رو )

رج هشتم تکرار پیچ هست.

اینکار را ادامه دهید تا ارتفاع بافته شما حدود یک بند انگشت از کلاهی که اندازه سر پسرتان است کوتاهتر شود.(من 18 سانت بافتم).

بعد آخرین دانه را از میل درآورده و نخ را بکشید تا ارتفاع حلقه حدود 10 سانتی متر شود . حلقه بلند شده را از سوزن کاموا بافی رد کنید و سپس سوزن را از تمام دانه های داخل میل رد کنید و یکجا بکشید.

در واقع با این کار تمام دانه ها را در یک دانه کور کرده اید. درز کلاه را ندوزید.

از قسمت وسط جلوی کلاه 16 دانه به یک طرف بشمارید و شروع به دانه گرفتن به سمت وسط و ادامه آن کنید تا در نهایت 32 دانه بگیرید.

دوازده دانه را در وسط ثابت در نظر بگیریدو شروع به بافت ساده کنید طوری که رویه لبه کلاه رج زیر باشد.

رج اول 9 دانه ببافید - دوتا یکی کنید - ده دانه ساده ببافید - دوتا یکی کنید- 9 دانه ببافید.

رج دوم 8 دانه ببافید - دوتا یکی کنید- ده دانه ساده- دوتا یکی - 8 دانه ببافید

رج سوم 7 دانه ببافید - دوتا یکی کنید- ده دانه ساده- دوتا یکی - 7 دانه ببافید

ادامه دهید تا دانه های کناری تمام شود.

همه را یک جا کور کنید.

درز کلاه را بدوزید.

برای بند جلو شش دانه سر بندازید. دوتای کنار هر طرف را بافت پنسی ( همه رجها از رو ) ببافید. و دوتای وسط را ساده (یک رج زیر و یک رج رو) ببافید. قدش که به اندازه پایه لبه کلاه شد کور کرده و با دو دکمه به دوطرف وصل کنید.

من کلاه را از روی این عکس ایده گرفتم و بافتم: