نظرتون چیه؟ خوشگل بافتم؟ به اینکه دستور بافتش رو تایپ کنم می ارزه؟

اصلا کسی دستورش رو میخواد؟

زمان مفید صرف شده روی کلاه 3-4 ساعت می باشد.

کلاه و شال آرش داره تموم میشه عکس اونا رو هم میذارم.

بعد اونا هم شال باباشون تو نوبته و در آخر شال خودم!نیشخند

پی نوشت : طرز بافت در ادامه مطلب اضافه شد.

 

 

 


هشت دانه سر بندازید

رج اول :ابتدای رج یک حلقه بیندازید و دانه اول را ببافید.یک ژته بندازید ( = یک نخ بیندازید یا یک دانه اضافه کنید) و دانه بعد و یک ژته و الی آخر

رج دوم بافت ساده. اگر سوراخهای روی کلاه را دوست دارید ژته را طوری ببافید که سوراخ دار بیفتد والا نیم دور بپیچانیدش و ببافید تا سوراخ آن بسته شود.

رج سوم : یک حلقه در ابتدای رج ( یک دانه اضافه کنید) بعد دو دانه ببافید و یک ژته بیندازید تا آخر

رج چهارم بافت ساده

رج پنجم: یک حلقه در ابتدای رج . سپس سه دانه ببافید و یک ژته بیندازید تا آخر

رج ششم بافت ساده

رج هفتم یک حلقه در ابتدای رج . سپس چهار دانه ببافید و یک ژته بیندازید تا آخر

رج هشتم بافت ساده

رج نهم یک حلقه در ابتدای رج . سپس پنج دانه ببافید و یک ژته بیندازید تا آخر

اینکار را ادامه دهید تا تعداد دانه های بین دو ژته به 11 برسد ( کلاهی که سر آوین می بینید 12 تا بود که یک کم گشاد شد) بعد چهار رج ساده ببافید ( بدون اضافه کردن).

رج بعد : از ابتدای رج دوتا یکی ببافید و دانه را از میل خارج کنید تا آخر. در انتها تعداد دانه های باقیمانده در میل نصف رج قبل خواهد بود.

از رج بعد هم به تعداد 6 رج یا بنا به سلیقه خودتان بیشتر کشباف یا مثل من جودانه ببافید.و در انتها کور کنید و درز کلاه را بدوزید.

بافت جودانه : یکی رو و یکی زیر و رج بعد همه دانه های رو را زیر و همه دانه های زیر را رو ببافید.

پی نوشت : برای بچه دو ساله در انتها 11 دانه و برای آدم بزرگ در انتها 14-15 دانه کافیست.  

بازهم پی نوشت :

سما عزیز زیرکانه متوجه قسمتی شده بود که من بدلیل سخت بودن توضیحش جا انداختم نیشخند. اگر لبه قسمت ژته ها را نگاه کنید رج حاشیه سوراخها برجسته تر از بقیه دانه ها بافته شده. روش بافت این دانه این است که بجای اینکه میل را در سوراخ دانه برای بافت فرو کنید در سوراخ زیرش فرو کنید. یعنی دانه زیری و دانه بالایی را باهم ببافید.

برای اینکه بهتر متوجه شوید از شال خودم که همین کار را در آن تکرار کرده ام در حال بافت عکس گرفتم.

 

همینطور که در عکس می بینید یک ستون در کادر قرمز برجسته تر از بقیه بافت هست.

برای بافت این ستون رج رو را ساده می بافیم اما وقتی در رج زیر به دانه مورد نظر می رسیم:

 بجای بافتن به حالت عادی (فلش آبی) میل را در سوراخ زیر (فلش قرمز) فرو می کنیم .

به همین سادگی!!!