من از اینا میخوام! کسی نمیدون از کجا بخرم؟ قیمتش مهم نیست ! ناراحت

 

بعدا نوشت : بابا لبه های قالب رو نگاه کنین! مدل داره ساده نیست. قالب پیراشکی معمولی خودم دارم !گریه

 

یاااااااااافتم : تبریز خیابان تربیت لوازم قنادی فرید

اینو یه دوست تبریزی برام تو کامنتا نوشته . دوستان تبریزی یکی منو دریابه خنده هیچکس منو در نیافت!!!

اینو دارم بابا :