خداییش اگر منشی مطبم از من نپرسیده بود کنگر رو چجوری پاک کنم و اگر در ادامه بحث پیش آمده چندین نفر از مریضهای مطب نگفته بودند تا حالا خورش کنگر نخورده اند , هرگز به فکرم نمی رسید این پست رو بزنم!

اینبار کنگر ها رو که پاک می کردم عکس گرفتم و به بزرگی خودتون ببخشید اگر خوب توضیح ندادم, بضاعتم همینقدر بود.


 

کنگر مثل کرفس شاخه شاخه است که هر شاخه خودش چند سرشاخه دارد. برای راحتی کار می توانید به فاصله قد انگشت کوچک از ته شاخه ببرید و سرشاخه ها را جدا کرده هرکدام را جدا تمیز کنید. و یا مثل من هر شاخه را در یک نوبت پاک کنید.

 

 

تیغه یک چاقوی تیز را از کمی پایینتر از محل شروع تیغها به شاخه تکیه دهید و به آرامی رو به بالا بکشید. براحتی تیغها از گوشت کنگر جدا می شوند. 

 

 

سر شاخه را هم با چاقو ببرید.

 

 

معمولا تیغهای چند سرشاخه ریز وسطی فقط شکل تیغ هستند و نرم هستند. اینها را احتیاج نیست ببرید.

حال کنگرهای پاک شده را با تکه هایی به بلندی انگشت کوچکتان ببرید و کنگر تکه شده را با آب سرد چند نوبت بشویید تا شنهای آن گرفته شود. ( من حس می کنم تکه شده اش بهتر شسته می شود). بقیه روش کار هم در خورش کنگر توضیح داده شده.