مربایی خوشمزه که من نتوانستم در مرباهای بازاری پیدا کنم و به دلیل علاقه ی شدید آرش مجبور شدم برای اولین بار بعد ازدواجم مربا بپزم. اگر توضیح بدهم که شیشه های مربای جهازم را دوسال بعد در حالی که تا بالا شکرک زده بود تقریبا دست نخورده با شیشه اش دور انداختیم به میزان عجیب بودن این مربا پزون پی می برید.

به هرحال بچه ها مربا دوست دارند حتی اگر من و پدرشان دوست نداشته باشیم. 

اما مهم در این بین رنگ مربای به است که قرمز در آوردن و البته قوام خوب مربا کمی مهارت می طلبد که گویا من شاگرد خوبی بودم چون مادرم که مرباهایش معروف است مربا را تایید کرد.


ادامه مطلب ...