تنوع غذایی در منزل ما طرفدار زیاد داره و بهترین وقت بازی با مزه ها برای من که شاغل هستم شام هست. بگذرد که اصلا کار خوبی نیست و شکمم داره دوباره تپل میشه چشمک

این شام در منزل خیلی خوب استقبال شد و حتی آرش بدغذا هم دوست داشت. حالا اگر شما با طعم اسفناج یا پیاز داغ یا قارچ میانه ندارید دیگر من بی تقصیرم!!!


ادامه مطلب ...