این روزها بشدت در رستورانها مد شده و بیشتر رستورانها دارند و خدا خیرشون بده. خوشمزه و رژیمی و مناسب وقتی که میخوای با دوستان در یک شام و نهار همراه باشی و رژیم روهم نشکنی.

منکه اینقدر دوست دارم که گاها برای نهار تو خونه هم درست میکنم و کنار برنج یا سالاد میذارم تا هم رضایت همسر از پلومرغ حاصل بشه و هم من یه روز غذای رژیمی بخورم و وجدانم آسوده باشه .


ادامه مطلب ...