یه شام و حتی نهار خوشمزه. یک غذای عالی برای سرو روی میزهای تولد یا بعنوان پیش غذا در مهمانیها. با قابلیت تنوع بسیار زیاد حتی برای عزیزان وگان.


ادامه مطلب ...